Parning har skett mellan Keila och Konungsbergets Arnstein Vikingson.Valpar väntas i slutet av mars 2019.

Parning har skett mellan Skattliljans Big Team Nova och Merrick Dancing Znowlover (Ricke) i nov 2018.Valpar väntas i slutet av januari.

Merrick Dancing Znowlover (Ricke)